language BGENDERU

Рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежи на гр. Смолян

Един от най-трудните обекти, изпълнявани от Водоканалстрой ООД. Характеризира се с различни видове почви – от слаби и подгизнали до твърди скални. Работата се извършва в условия на малък габарит на улиците и големи наклони.


Възложител на обекта е Министерство на Околната Среда и Водите, а ние изпълняваме част от него в качеството си на участник в консорциум „Копаса-Понс-Вод“. Частта изпълнявана от Водоканалстрой ООД е над 12 000м улична канализация с диаметри от ф315 до ф1000 и над 14 000м улични водопроводи и тласкатели от ПС към напорни водоеми.


При изграждането на обекта се използва метално инвентарно укрепване и  специализирани „крачещи“ багери за стръмен наклон. Поради работа и през зимата, по-голямата част от съоръженията (преливници и шахти) са проектирани и изпълнени от фирмата ни от готови елементи и стоманобетонови и ПЕВП тръби с диаметър от ф1000 до ф2100.


Репортаж на агенция „Фокус“ за едно от съоръженията на обекта.