language BGENDERU

Газово находище Галата - Газопровод на сушата - Хор.сондажи под пътища и ж.п. линии

Обектът включва преминавания чрез хоризонтални сондажи под главни пътища, включително магистралата Бургас-Варна с дължина над 36м и ската на „Паша дере“ с дължина 50м и денивелация 9м.