language BGENDERU

Главен газопровод за В.Търново и Горна Оряховица - хоризонтални сондажи под пътища и ж.п.линии

На този обект изпълнихме преминавания с хоризонтални сондажи под републиканската пътна мрежа. Възложител е „Овергаз инженеринг“ АД.