language BGENDERU

Авариен ремонт гл.вод.ет.ф546 от дер.Камчия до водоеми Несебър

Възложители са МРРБ, МОСВ и община Несебър. Водопроводът е изпълнен с чугунени тръби DN500 с обща дължина 12 500м.