language BGENDERU

Главен водопровод "Слънчев бряг-запад" (кръст.Несебър - кръст.Кошарица)

Възложител е ФОРТ НОКС ООД. Съоръжението представялва главния водопровод, осигуряващ вода за к.к. Слънчев Бряг - Запад и всички хотелски комплекси от Сл. Бряг през Св. Влас до Елените включително. Водопроводът е от чугунени тръби с дължина 6200м, от които 3200м DN500 и 3000м DN600. Преминаванията под пътища от републиканската пътна мрежа са извършени чрез хоризонтални сондажи в метална обсадна тръба, а под р. Хаджийска и главния отводнителен канал на несебърска низина – в обсадна стоманобетонова тръба с бетонов кожух и отбиване на течащите води.