language BGENDERU
Външни ВиК връзки и площадкови ВиК мрежи за в.с."Марина кейп" с.Ахелой

Възложител е "Интеркапитал пропърти дивелопмънт" АДСИЦ София. Включва изграждането на: Уличе

Разгледай
Канална помпена станция № 13 - І етап (от системата на к.к. Слънчев Бряг – Запад)

Най-дълбоката изпълнявана КПС в югоизточна България - на дълбочина близо 9м под нивото на пътя Бурга

Разгледай
Реконструкция гл.водопровод от водоем "Лозово" до х."Мираж"

Възложител е ‚ВиК‘ ЕАД - гр. Бургас, с финансиране от ЕБВР. Главен изпълнител е Ед. Цюблин АД. Обект

Разгледай
Водоснабдяване на гр.Обзор от РШ гр.Бяла до резервоари гр.Обзор

Възложител е МРРБ. Водоканалстрой доставя необходимите за обекта чугунени и ПЕВП тръби и осигурява н

Разгледай