language BGENDERU
Реконструкция на водопровод по ул."Мария Луиза", гр.Бургас

Възложител е МРРБ, главен изпълнител е Алпине Бау Австрия, а Водоканалстрой ООД е подизпълнител

Разгледай
Реконструкция на водопровод по ул."Одрин" между Зеленчукова борса и завод "Спартак", гр.Бургас

Възложител е МРРБ, главен изпълнител е Алпине Бау Австрия, а Водоканалстрой ООД е подизпълн

Разгледай
Реконструкция на водопровод по ул."Проф.Якимов", гр.Бургас

Възложител е МРРБ, главен изпълнител е Алпине Бау Австрия, а Водоканалстрой ООД е подизпълн

Разгледай
Канализация на кв."Победа" гр.Бургас - ІV етап

Възложител е МРРБ, главен изпълнител е Алпине Бау Австрия, а Водоканалстрой ООД е подизпълн

Разгледай
12