language BGENDERU
Главен колектор към ПСОВ „Монтана”

Възложител е МОСВ, а Водоканалстрой ООД участва като подизпълнител на Ед. Цюблин АД. Това е пър

Разгледай
Канализация и сградни отклонения за отводняване на "Хермес Парк София", УПИ І кв.8, м."НПЗ-Къро"

Възложители на обекта са "Европейски търговски център" ООД и "Карфур България" АД. Изпълнявахме обек

Разгледай
Реконструкция тласкател от ЦПС "Ормана" до напорни водоеми "Боровец" гр.Ямбол

Глaвен изпълнител на обекта е Газстроймонтаж АД, а Водоканалстрой доставя чугунените тръби,

Разгледай
Изграждане на канализация, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на с.Велислав, Общ. Сунгурларе

Възложител е Община Сунгурларе, а главен изпълнител е консорциум „Фис-Понс-Водоканал“, в ко

Разгледай