language BGENDERU
Реконструкция колектор от “Академика” гр. Несебър до КПС8 - ІІ етап и площадкови ВиК мрежи

Възложител е „Академика Сий Палас“ АД София, а обектът включва изграждането на битови и дъждовн

Разгледай
Външни ВиК връзки за хотелски комплекси на Форт Нокс – I етап

Обектът включва изграждането на улични колектори от ПЕВП „коругиран тип“ тръби и улични вод

Разгледай
Реконструкция на гл. градски колектор по ул. „Балша“ – гр. София

Възложител на обекта е „Софийска вода“ АД, главен изпълнител е Райкомерс, а Водоканалстрой

Разгледай
Главен газопровод за В.Търново и Горна Оряховица - хоризонтални сондажи под пътища и ж.п.линии

На този обект изпълнихме преминавания с хоризонтални сондажи под републиканската пътна мрежа. В

Разгледай
12