language BGENDERU
Главен водопровод "Слънчев бряг-запад" (кръст.Несебър - кръст.Кошарица)

Възложител е ФОРТ НОКС ООД. Съоръжението представялва главния водопровод, осигуряващ вода з

Разгледай
Авариен ремонт гл.вод.ет.ф546 от дер.Камчия до водоеми Несебър

Възложители са МРРБ, МОСВ и община Несебър. Водопроводът е изпълнен с чугунени тръби DN500 с о

Разгледай
Улична канализация за к.к. Слънчев Бряг – Запад и Инджекьойско блато и напорен тръбопровод към ПСОВ

Възложител е ФОРТ НОКС ООД. Гравитачният колектор е изпълнен с GRP тръби DN600 – 1050м, DN700

Разгледай